คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขอเชิญโรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าร่วมการประชุมกลุ่มสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรการบริหารจัดการ องค์ประกอบที่ 1 - 2 และหลักสูตร องค์ประกอบที่ 3-5


โพสโดย ณัชชา อักษรศรี     โพสวันที่ 16 มกราคม 2563 , 14:59:05     (อ่าน 62 ครั้ง)


ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการประชุมกลุ่มสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

หลักสูตรการบริหารจัดการ องค์ประกอบที่ 1 - 2 ในวันที่ 28 - 29 มกราคม 2563

และหลักสูตร องค์ประกอบที่ 3-5 ระหว่างวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2563

ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครู บุคลากร โรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ผู้สนใจติดต่อแจ้งชื่อเข้าร่วมการอบรมได้ที่ หมายเลยโทรศัพท์ 045-353035 นางสาวพัชราภรณ์ จันทวี 

ไม่มีค่าลงทะเบียน