คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

วช. ประกาศรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี ประจำปี 2563


โพสโดย อัจฉรา ทังนะที     โพสวันที่ 6 มกราคม 2563 , 10:46:03     (อ่าน 31 ครั้ง)


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น

ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2563

ลักษณะทุน

  1. เป็นทุนให้นักวิจัยไทยเดินทางไปทำวิจัยระยะสั้นร่วมกับนักวิจัยเกาหลีในสาธารณรัฐเกาหลี จำนวนไม่เกิน 3 ทุน 
  2. เป็นทุนที่มีกำหนดระยะเวลา ทุนละ 30 วัน และผู้รับทุนต้องอยู่ทำิจัยในสาธารณรัฐเกาหลีให้ครบ 30 วัน
  3. เป็นทุนเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม การวิจัย/วิเคราะห์/เก็บข้อมูลวิจัยของโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ในประเทศไทยแต่มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปเก็บ/ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ณ ต่างประเทศ และไม่มีงบประมาณสนับสนุน หรือเป็นทุนเพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมกันระหว่างนักวิจัยไทยและเกาหลี โดยเป็นจุดเริ่มต้นอันจะนำไปสู่การทำวิจัยร่วมกันในอนาคต
  4. เป็นทุนที่ต้องมีนักวิจัยร่วมชาวเกาหลี (host) ซึ่งผู้สมัครขอรับทุนจะต้องติดต่อด้วยตนเอง

สาขาวิชาการที่รับสมัคร

   ทุกสาขาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

ระยะเวลาการทำวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี 

   ระหว่างเดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2563
 
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ >> www.nrct.go.th <<
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563