คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประกาศให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2562


โพสโดย อัจฉรา ทังนะที     โพสวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 , 15:11:07     (อ่าน 550 ครั้ง)


มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

ประกาศให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2562

 

คุณสมบัติของโครงการวิจัย

1. จะต้องเป็นโครงการเพื่อการค้นคว้า และ/หรือ วิจัยตามหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทหรือปริญญาเอก) ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และ/หรือ ของเอกชน ในประเทศไทยที่ผู้ขอรับทุนเป็นนักศึกษาอยู่

2. เป็นโครงการค้นคว้า/วิจัย เพื่อทำวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว

3. แนวเรื่องต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 1.  กรณีศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และ/หรือ เกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7
 2. พระราชกรณีกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
 3. เทคโนโลยีการถ่ายภาพ การภาพยนตร์ และสื่อดิจิทอล
 4. ภาษาในสังคมไทย
 5. ศิลปะและวัฒนธรรมในสังคมไทย
 6. ศาสนา ความเชื่อ และ/หรือ จริยธรรมในสังคมไทย
 7. วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 8. วิทยาศาสตร์ประยุกต์
 9. วิศวกรรมศาสตร์
 10. การเมืองภาคประชาชน/ประชารัฐ และ/หรือ การกระจายอำนาจ
 11. สารสนเทศ และ/หรือ การสื่อสารมวลชนกับการพัฒนาสังคม
 12. การศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 13. เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
 14. ปัญหาและทางเลือกของเกษตรกรไทย
 15. ปัญหาภัยพิบัติในประเทศไทย
 16. ประเด็นทางสังคม และ/หรือ ความมั่นคง เนื่องด้วยประชาคมอาเซียน (ASEAN)
 17. ประวัติศาสตร์สังคมไทย
 18. การท่องเที่ยวในประเทศไทย ประโยชน์และผลกระทบ

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการ

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม >> ประกาศทุน <<

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณชลธิชา โทรศัพท์ 0 2357 3155