คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินทุนนักวิจัยหน้าใหม่/ รุ่นใหม่   | ค้นหาเอกสาร
ตัวอย่างใบเสร็จ
แบบฟอร์ม-ใบสำคัญรับเงิน
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินวิจัย (ปรับปรุง เมษายน 2555)
ขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่....
แบบฟอร์ม-การขออนุมัติเบิกจ่ายพร้อมส่งใช้ใบสำคัญโครงการวิจัยจากกองทุนวิจัยรุ่นใหม่
ขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ (ต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่....