คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

หน้าแรก

 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


 


วันที่ 1 - 6 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดนิทรรศการ "วิวิธวารี สายนทีบรมราชภิเษก" ณ บริเวฯณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี 
วีดีทัศน์ ประมวลภาพพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 12 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ฮางฮดรดน้ำ 4 แผ่นดิน เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562
วันที่ 10 เมษายน 2562 มหาวิยาลัยอุบลราชธานีจัดงานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจไปี 2562 
วันที่ 9 เมษายน 2562 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานบุญอีสาน ฮีต 12 "บุญข้าวจี่" ณ ณ วัดบ้านโพธิ์ใหญ่ ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

 


 


งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ลิงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อเรา 

     บุคลากร

        045-353035

   à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ Email   natcha.a@ubu.ac.th

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ facebookงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี