คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

 

   สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562    
   (ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2562)   
No  ชื่อโครงการ  จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)
1  ค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง  100
2  การศึกษารูปแบบและช่วงเวลาการใช้ประโยชน์ปลาซิว  30
3  " ยุวศาสนสัมพันธ์ สามศาสนา แตกต่างอย่างสันติ "  40
4  รวบรวมเมนูสร้างสรรค์จากเค็มบักนัด อาหารพื้นบ้านชาวอุบล  119
5  โครงการสืบคองอีสาน ผสานการเฮียนฮู้ประชาธิปไตย  198
6  สานสัมพันธ์มิตรภาพไทย - ลาว ครั้งที่ 15  14
7  พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ม.อุบลฯ ประจำปีการศึกษา 2562  2,100
8  การสืบสานวัฒนธรรมการทำปราสาทผึ้ง และการแทงหยวกกล้วย  150
9  ภูมิปัญญาจากเอกสารใบลาน วัดโนนบอน ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  10
10  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  30
11  โครงการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม งานบุญอีสาน ฮีต 12 (บุญข้าวจี่)  311
12  ชายคาเรื่องสั้น ครั้งที่ 4 : ส่งเสริมการเขียนและการจัดพิมพ์เรื่องสั้นในภูมิภาคอีสาน  300
13  ธรรมะฝึกจิตปรับชีวิตให้มีความสุข  385
14  การเพิ่มคุณค่าและช่องทางการตลาดให้แก่ผ้าพื้นเมืองเขมราฐ ผ่านสื่อออนไลน์ 4 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น  10
15  สดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ ประจำปี 2562  83
16  วันรำลึกแห่งความดีร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี  110
17  อนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ "ปีใหม่" มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  450
18  จิตอาสาทำบุญ ตุนความดี วิธีธรรม ณ วัดหนองป่าพง  1,000
19  สืบสานงานบุญอีสาน: บุญพระเวส บุญสงกรานต์ บุญจุลกฐิน  2,000
   รวม  7,440