คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม

 

ประเพณีขึ้นปีใหม่ "ตุ้มโฮมน้องพี่ สามัคคี ม.อุบลฯ" ประจำปี 2558

 

งานมหกรรมดนตรีและศิลปการแสดงอีสาน "ตุ้มโฮม ฮักมั่น ชาติพันธุ ศิลป์อีสาน" ครั้งที่ 2

 

ประเพณีลงแขกดำนา มหาวิทยาลัอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 

 

ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

 

ประเพณีลงแขกดำนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี ๑/๒๕๕๗ 

 

ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

 

พิธีทำบุญขึ้นเฮือนใหม่แบบอีสาน

 

ประเพณีลงแขกดำนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี ๑/๒๕๕๘ 


การดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะ หน่วยงาน

คณะบริหารศาสตร์
     ฐานข้อมูลองค์ความรู้วิถีภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยกับการรับวิกฤติอุทกภัย
คณะวิทยาศาสตร์
       สื่อส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและพิธีกรรมในท้องถิ่น
       ระบบแนะนำและเผยแพร่บทสวดมนต์ คำแปล และหลักคำสอนต่างๆ ในทางพระพุทธศาสนา