คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการศึกษาชุมชนโบราณ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น


โพสโดย กมลชนก เทศนา     โพสวันที่ 15 มกราคม 2562 , 15:02:37     (อ่าน 74 ครั้ง)


วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561  เวลา 06.00-16.00 น.  อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก นำทีมโดย ดร.ชิดหทัย  ปุยะติ  อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักลีลาวดี 2 ร่วมด้วยนักศึกษาหอพัก เดินทางไปศึกษาชุมชนโบราณ บ้านชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยกิจกรรมมีดังนี้

สัมผัสวิถีธรรมชาติ ณ สะพานข้ามทุ่งนา (ขัวน้อย) , สักการะพระพุทธวิเศษ วัดทุ่งศรีวิไล,  สักการะเจดีย์ วัดธาตุสวนตาล, เยี่ยมชมธรรมมาสสิงห์เทินบุษบก ณ  วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์,  เยี่ยมชมเรือโบราณ ณ อัมพวันวนาราม

- ฟังบรรยายเกี่ยวกับประวัติและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านชีทวน จากคุณสวน ธานี (ปราชญ์ชาวบ้าน)

- ฟังบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดทุ่งศรีวิไลและพระพุทธวิเศษ และประวัติความเป็นมาของวัดศรีนวลและธรรมมาสสิงห์เทินบุษบก  จากคุณบุญจันทร์  คองยุติ (ปราชญ์ชาวบ้าน)

- ฟังบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและเอกลักษณ์หัตถกรรมการทอผ้าพื้นบ้านของชุมชนบ้านชีทวน  จากคุณจำปี  ประสานทอง (ปราชญ์ชาวบ้าน)

- ฟังบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดธาตุสวนตาลและซากเรือโบราณ  จากคุณสกล  แสงงาม (ปราชญ์ชาวบ้าน)

 

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน

2. เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี