คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการปันสุขเพื่อน้อง เรียน ร้อง ร่วมกัน


โพสโดย กมลชนก เทศนา     โพสวันที่ 15 มกราคม 2562 , 14:32:58     (อ่าน 68 ครั้ง)


วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น. อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก นำทีมโดยนางสาวคำพา  ยิ่งคง อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักราชาวดี 2 ร่วมด้วยนักศึกษาหอพักเดินทางไปโรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง  ตำบลคูเมือง  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี ในโครงการปันสุขเพื่อน้อง เรียน ร้อง ร่วมกัน เพื่อแบ่งปันความสุขให้น้องๆ ด้วยกิจกรรมสันทนาการ  กิจกรรมอาเซียนน่ารู้  กิจกรรมภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม และขนมหวาน ไอศครีม แก่เด็กๆ

 

จากกระแสและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ณ ปัจจุบัน ส่งผลให้มนุษย์เกิดการแก่งแย่งและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมตามมา แต่อย่างไรก็ตามมนุษย์ยังคงเป็นสัตว์สังคมที่ต้องอยู่ร่วมกันและพยายามให้ตนเองมีความสุข การ "ปัน" หรือ การ "ให้" เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้ทั้งผู้ให้และผู้รับมีความสุข ซึ่งการให้สามารถทำได้หลากหลาย เช่น การให้อาหาร สิ่งของ องค์ความรู้ต่างๆ เป็นต้น โครงการปันสุขเพื่อน้อง เรียน ร้อง ร่วมกัน ณ โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง โรงเรียนขนาดเล็ก ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหนึ่งกิจกรรมที่นักศึกษาจะได้มีทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน มองเห็นภาพรวมการทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม รวมถึงการทำงานเป็นทีม ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับหนึ่งใน "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน)

 

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักศึกษา และรู้จักการทำงานเป็นทีม

2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน