คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพัก ปีการศึกษา 2562

 

 

                 

สอบถามรายละเอียดอื่นๆ ต่อต่อสำนักงานหอพัก หรือ โทร 045 353089, 045 353061 ในวัน เวลาราชการ