คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงานการประชุม

รายงานการประชุมสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ปี 2562

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ปี 2562

 

ปี 2561

 

ปี 2560

 

ปี 2559

1/2559

2/2559

3/2559

ปี 2558

1/2558

2/2558

3/2558

4/2558

5/2558

ปี 2557

1/2557

2/2557