คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

- การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- แนวปฏิบัติที่ดีในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562