ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อรับอนุญาตผลิตและจำหน่ายเครื่องหมายและเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562-2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
สำนักประกันสังคม ได้จัดการอบรมให้ความรู้ผู้ประกันตน
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
โครงการศึกษาชุมชนโบราณ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการปันสุขเพื่อน้อง เรียน ร้อง ร่วมกัน
กิจกรรมทั้งหมด (+50) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
นักศึกษาหอพักกรอกแบบฟอร์มรับเงินประกันทรัพย์สินเสียหาย ปีการศึกษา2561
6 ธันวาคม 2561 ถึง 22 พฤษภาคม 2562
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
 หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
       
Previous
 
 
 
 
 
 
 
Next
 

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190

โทรศัพท์  :  045-353089, 045-353061-2    Fax: 045-353089

จำนวนผู้เข้าชม 175,497 ครั้ง