ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้า ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อให้บริการและจำหน่ายสินค้า งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อรับอนุญาตผลิตและจำหน่ายเครื่องหมายและเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 - 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
วิธีการชำระค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า) สำหรับนักศึกษาหอพัก
สำนักประกันสังคม ได้จัดการอบรมให้ความรู้ผู้ประกันตน
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยอุบ...
การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการและพัฒนาพื...
กิจกรรมทั้งหมด (+43) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
 หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
       
 
Previous
 
 
 
 
 
 
 
Next
 

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190

โทรศัพท์  :  045-353089, 045-353061-2    Fax: 045-353089

จำนวนผู้เข้าชม 169,405 ครั้ง