ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการและพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2561 ครั้งที่ 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
สำนักประกันสังคม ได้จัดการอบรมให้ความรู้ผู้ประกันตน
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยอุบ...
การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการและพัฒนาพื...
กิจกรรมทั้งหมด (+43) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
 หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
       
 
Previous
 
 
 
 
 
 
 
Next
 

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190

โทรศัพท์  :  045-353089, 045-353061-2    Fax: 045-353089

จำนวนผู้เข้าชม 164,956 ครั้ง