ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการและพัฒนาพื้นที่ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 5
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายสินค้า งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด (+1) >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
สำนักประกันสังคม ได้จัดการอบรมให้ความรู้ผู้ประกันตน
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองเพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำ...
การจัดอบรมสำหรับบุคลากรกลุ่มงานช่างและภูมิทัศน์สำน...
กิจกรรมทั้งหมด (+38) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
รับชำระค่าหอพัก ปีการศึกษา 2560 งวดที่ 2
1 ธันวาคม 2560 ถึง 29 ธันวาคม 2560
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
Previous
 
 
 
 
 
 
 
Next
 

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190

โทรศัพท์  :  045-353089, 045-353061-2    Fax: 045-353089

จำนวนผู้เข้าชม 121,431 ครั้ง