ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศปิดหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 (ปิดหอพักระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน-18 กรกฎาคม 2561)
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ให้นักศึกษาที่พักในหอพักประจำปีการศึกษา 2560 ที่ยังไม่ส่งเอกสารรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายและค่ามัดจำกุญแจคืน ให้ดำเนินการให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2561
สำนักประกันสังคม ได้จัดการอบรมให้ความรู้ผู้ประกันตน
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการและพัฒนาพื...
การตรวจประเมินความพึงพอใจผู้ประกอบการภายในมหาวิทยา...
กิจกรรมทั้งหมด (+42) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
รับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2
15 พฤษภาคม 2561 ถึง 13 กรกฎาคม 2561
ปิดหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560
1 มิถุนายน 2561 ถึง 18 กรกฎาคม 2561
นักศึกษาหอพักรายงานตัวและลงทะเบียนรับกุญแจห้องพัก ประจำปีการศึกษา 2561
19 กรกฎาคม 2561 ถึง 20 กรกฎาคม 2561
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด (+1) >>
 
Previous
 
 
 
 
 
 
 
Next
 

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190

โทรศัพท์  :  045-353089, 045-353061-2    Fax: 045-353089

จำนวนผู้เข้าชม 148,810 ครั้ง