ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการและพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ช่วยอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหอพักนักศึกษาส่วนกลาง
ขอความร่วมมือนักศึกษาหอพักสร้างวินัยในการพักอาศัยร่วมกันและรักษาความสะอาด
สำนักประกันสังคม ได้จัดการอบรมให้ความรู้ผู้ประกันตน
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
โครงการศึกษาชุมชนโบราณ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการปันสุขเพื่อน้อง เรียน ร้อง ร่วมกัน
กิจกรรมทั้งหมด (+50) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
นักศึกษาหอพักกรอกแบบฟอร์มรับเงินประกันทรัพย์สินเสียหาย ปีการศึกษา2561
6 ธันวาคม 2561 ถึง 22 พฤษภาคม 2562
รับสมัครนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพัก ประจำปีการศึกษา 2562
18 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 29 มีนาคม 2562
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 

 

         
 
Previous
 
 
 
 
 
 
 
Next
 

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190

โทรศัพท์  :  045-353089, 045-353061-2    Fax: 045-353089

จำนวนผู้เข้าชม 188,287 ครั้ง