ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ราคาอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าสวัสดิการ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการและพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
สำนักประกันสังคม ได้จัดการอบรมให้ความรู้ผู้ประกันตน
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองเพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำ...
การจัดอบรมสำหรับบุคลากรกลุ่มงานช่างและภูมิทัศน์สำน...
กิจกรรมทั้งหมด (+38) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
Previous
 
 
 
 
 
 
 
Next
 

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190

โทรศัพท์  :  045-353089, 045-353061-2    Fax: 045-353089

จำนวนผู้เข้าชม 125,562 ครั้ง