ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการและพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการและพัฒนาพื้นที่ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ราคาอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าสวัสดิการ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
สำนักประกันสังคม ได้จัดการอบรมให้ความรู้ผู้ประกันตน
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
โครงการฟุตซอลสานสัมพันธ์หอพักนักศึกษาต้านยาเสพติด “...
โครงการหอพักนักศึกษาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมทั้งหมด (+40) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ปีการศึกษาศึกษา2560
6 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 29 มีนาคม 2561
รับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา2561 ทาง www.ubu.ac.th/web/pnr
19 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 20 เมษายน 2561
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
Previous
 
 
 
 
 
 
 
Next
 

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190

โทรศัพท์  :  045-353089, 045-353061-2    Fax: 045-353089

จำนวนผู้เข้าชม 133,922 ครั้ง