��

 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการเพื่อรับอนุญาตประกอบการในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรับสมัครจ้างเหมารายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานแม่บ้านรักษาความสะอาด พนักงานล้างทำความสะอาดภาชนะ พนักงานเข็นภาชนะ พนักงานดูแลภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด (+3) >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ช่วยอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหอพักนักศึกษาส่วนกลาง
ประชาสัมพันธ์การสั่งจองชุดครุยบัณฑิต ปีการศึกษา 2559
สำนักประกันสังคม ได้จัดการอบรมให้ความรู้ผู้ประกันตน
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองเพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำ...
การจัดอบรมสำหรับบุคลากรกลุ่มงานช่างและภูมิทัศน์สำน...
กิจกรรมทั้งหมด (+38) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
Previous
 
 
 
 
 
 
 
Next
 

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190

โทรศัพท์  :  045-353089, 045-353061-2    Fax: 045-353089

จำนวนผู้เข้าชม 117,436 ครั้ง