คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนรายจ่ายประจำปี ระดับมหาวิทยาลัย ปี 2563

การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนรายจ่ายประจำปี ระดับมหาวิทยาลัย ปี 2563    
 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ดาวน์โหลด
 คู่มือ/ขั้นตอนการบันทึกแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ดาวน์โหลด