คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี (OD) ประจำปีงบประมาณ 2561


โพสโดย ยุวดี ชูรัตน์     โพสวันที่ 18 กันยายน 2561 , 13:26:59     (อ่าน 117 ครั้ง)


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี (OD) ประจำปีงบประมาณ 2561วันที่ 14  กันยายน 2561 

ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี