คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

วันที่ ๒๒  -  ๒๓ สิงหาคม  ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมวารินชำราบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

และ แลโขง ริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

 

กำหนดการโครงการ

ไฟล์บรรยายของวิทยากร  

คลิก>>> เทคนิคการเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งทางวิชาการ/ความก้าวหน้าด้านการวิจัย   

โดย ศาสตราจารย์ทวนทอง จุฑาเกตุ  คณะเกษตรศาสตร์