คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๗ “มอดินแดงเกมส์” (ครั้งที่ ๒) ในวันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

yes แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม  โปรดตอบรับเข้าร่วมประชุม ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑