กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการขอรับบริการตรวจสุขภาพจิตโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อบุคคล เพื่อขอรับรางวัลการส่งเสริมการศึกษา เพื่อสันติภาพ ฯ
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม ขอเชิญเข้าอบรมสัมมนา
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด (+8) >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าทดสอบด้านคอมพิวเตอร์ และเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน สังกัด โครงการจัดตั้งสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
พิธีรับเครื่องราชอิสริยากรณ์ มอบรางวัลเชิดชูเกียรต...
โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิ...
กิจกรรมทั้งหมด (+42) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
Previous
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Next
 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 87,934 ครั้ง