กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน
ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อเคหะ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด (+12) >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ขอให้เสนอชื่อพร้อมผลงานเพื่อรับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน สังกัด โครงการจัดตั้งสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิ...
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป...
กิจกรรมทั้งหมด (+44) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
Previous
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Next
 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 94,101 ครั้ง