กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๑
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด (+12) >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน และมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข่าวอื่นๆทั้งหมด (+1) >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิ...
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป...
กิจกรรมทั้งหมด (+44) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
Previous
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Next
 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 111,845 ครั้ง