บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคนและการศึกษา
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการและพัฒนาพื้นที่ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอเชิญเข้าร่วมวิ่งการกุศล "Mahidol Day Run To Give"
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช.ประจำปี 2560 (NBTC Annual Review 2017)
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด (+10) >>
 
 
    ข่าวฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนา
ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร "ผู้สร้างรายวิชาระบบอีเลิร์นนิงมืออาชีพ ตามมาตรฐานสากล 30 ชั่วโมง" รุ่นที่ 2
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ "LINK Open Cabling Systems For The Future "
เชิญเข้าอบรมสัมมนา
ข่าวฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนาทั้งหมด (+5) >>
 
 
    ข่าวงานวิจัย,บริการวิชาการ,ทำนุฯ
ข่าวงานวิจัย,บริการวิชาการ,ทำนุฯทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวการศึกษา
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
นักศึกษา ตั้งแต่รหัส 56 ลงมา (56, 55, 54, ...) ที่ไม่สามารถเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต หรือ ระบบ REG ได้
ข่าวการศึกษาทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
ไอทีสัญจรเพื่อชนบท ประจำปี 2560
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการใช้งานระบบบริหา...
กิจกรรมทั้งหมด (+52) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคนและการศึกษา
 
OCN Blog

Previous
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Next
 

This page best viewed at 1024 x 768 with Microsoft Internet Explorer

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 045-353102  แฟกซ์ 045-353114
พบปัญหา คำแนะนำ โปรดแจ้ง webmaster (เบอร์ภายใน 1502)
Wifi Logout

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าชม 49,570 ครั้ง