บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคนและการศึกษา
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นและข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมแสดงสินค้าและผลงานstartup อุบลราชธานี
ขอประชาสัมพันธ์การป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด (+3) >>
 
 
    ข่าวฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนา
ขอเชิญฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคนิคการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ (Model Performance Appraisal base on KPI & Competency)รุ่นที่ 1
ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2561
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาที่ปรึกษาด้านมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing practice)
ข่าวฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนาทั้งหมด (+3) >>
 
 
    ข่าวงานวิจัย,บริการวิชาการ,ทำนุฯ
ข่าวงานวิจัย,บริการวิชาการ,ทำนุฯทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวการศึกษา
ข่าวการศึกษาทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการแ...
สัมมนาเชิงวิชาการ UBU Edutech 2017
กิจกรรมทั้งหมด (+54) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคนและการศึกษา
 
OCN Blog

Previous
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Next
 

This page best viewed at 1024 x 768 with Microsoft Internet Explorer

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 045-353102  แฟกซ์ 045-353114
พบปัญหา คำแนะนำ โปรดแจ้ง webmaster (เบอร์ภายใน 1502)
Wifi Logout

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าชม 57,259 ครั้ง