บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคนและการศึกษา
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
การกำหนดจำนวนของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2561
การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.เป็นกรณีพิเศษในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด (+8) >>
 
 
    ข่าวฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนา
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมเตรียมสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ (UBU-Test) ครั้งที่ 1/2562
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล ตามหลักการ Human Resources Scorecard" ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1
ข่าวฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนาทั้งหมด (+8) >>
 
 
    ข่าวงานวิจัย,บริการวิชาการ,ทำนุฯ
ขอเชิญสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมงานมหกรรมแสดงผลงานระดับชาติด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3
ข่าวงานวิจัย,บริการวิชาการ,ทำนุฯทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวการศึกษา
ประกาศขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกองประจำการ ปีการศึกษา 2561
ข่าวการศึกษาทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ประกาศขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกองประจำการ ปีการศึกษา 2561
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ทิศทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปก...
วันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจ...
กิจกรรมทั้งหมด (+61) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
 
OCN Blog

Previous
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Next
 

This page best viewed at 1024 x 768 with Microsoft Internet Explorer

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 045-353102  แฟกซ์ 045-353114
พบปัญหา คำแนะนำ โปรดแจ้ง webmaster (เบอร์ภายใน 1502)
Wifi Logout

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าชม 77,724 ครั้ง