บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคนและการศึกษา
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอส่งสำเนารายงานสถานการณ์เพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอส่งสำเนารายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกและขอประชาสัมพันธ์มาตรการควบคุมป้องกันโรค ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด (+2) >>
 
 
    ข่าวฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนา
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกไอที 2019 ในโครงการ Cisco Network Academy
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)รุ่นที่ 7
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง" รุ่นที่ 1
ข่าวฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนาทั้งหมด (+6) >>
 
 
    ข่าวงานวิจัย,บริการวิชาการ,ทำนุฯ
ข่าวงานวิจัย,บริการวิชาการ,ทำนุฯทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวการศึกษา
ข่าวการศึกษาทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
บันทึกการแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย ของผู้ตอบรับการทาบทา...
สานสัมพันธ์วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562
กิจกรรมทั้งหมด (+65) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
 
OCN Blog

Previous
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Next
 

This page best viewed at 1024 x 768 with Microsoft Internet Explorer

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 045-353102  แฟกซ์ 045-353114
พบปัญหา คำแนะนำ โปรดแจ้ง webmaster (เบอร์ภายใน 1502)
Wifi Logout

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าชม 89,647 ครั้ง