บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคนและการศึกษา
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสั่งจองชุดครุยบัณฑิต
ส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เลื่อนการลงทะเบียน/เพิ่มรายวิชา/เปลี่ยนกลุ่มการเรียนทาง WWW.reg.ubu.ac.th และการจัดระบบการลงทะเบียนผ่านเว็บ ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด (+13) >>
 
 
    ข่าวฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนา
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการทำวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนา
หลักสูตรอบรม “กลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร งานพัสดุภาครัฐแนวใหม่ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 3”
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
ข่าวฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนาทั้งหมด (+11) >>
 
 
    ข่าวงานวิจัย,บริการวิชาการ,ทำนุฯ
ข่าวงานวิจัย,บริการวิชาการ,ทำนุฯทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวการศึกษา
ข่าวการศึกษาทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
สานสัมพันธ์ วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการแ...
กิจกรรมทั้งหมด (+55) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคนและการศึกษา
 
 
OCN Blog

Previous
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Next
 

This page best viewed at 1024 x 768 with Microsoft Internet Explorer

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 045-353102  แฟกซ์ 045-353114
พบปัญหา คำแนะนำ โปรดแจ้ง webmaster (เบอร์ภายใน 1502)
Wifi Logout

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าชม 65,244 ครั้ง