บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคนและการศึกษา
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2561
รายชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินครั้งที่สอง
รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด (+16) >>
 
 
    ข่าวฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนา
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาทางด้านการเงินและพัสดุ หัวข้อ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการพิเศษ เรื่อง Data Analytics with Pentaho BI,Weka Hadoop&Spark : From Business Intelligence to Data Science
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ข่าวฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนาทั้งหมด (+5) >>
 
 
    ข่าวงานวิจัย,บริการวิชาการ,ทำนุฯ
ข่าวงานวิจัย,บริการวิชาการ,ทำนุฯทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวการศึกษา
นักศึกษา ตั้งแต่รหัส 56 ลงมา (56, 55, 54, ...) ที่ไม่สามารถเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต หรือ ระบบ REG ได้
ข่าวการศึกษาทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
สัมมนาเชิงวิชาการ UBU Edutech 2017
ไอทีสัญจรเพื่อชนบท ประจำปี 2560
กิจกรรมทั้งหมด (+53) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคนและการศึกษา
 
OCN Blog

Previous
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Next
 

This page best viewed at 1024 x 768 with Microsoft Internet Explorer

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 045-353102  แฟกซ์ 045-353114
พบปัญหา คำแนะนำ โปรดแจ้ง webmaster (เบอร์ภายใน 1502)
Wifi Logout

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าชม 51,951 ครั้ง