บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคนและการศึกษา
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการฯ
ขอแจ้งกำหนดการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในวาระต่อไป
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช.ประจำปี 2560 (NBTC Annual Review 2017)
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด (+3) >>
 
 
    ข่าวฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนา
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพเบิกจ่ายเงินภาครัฐ และการแก้ไขประเด็นปัยหาที่ถูกต้อง"(รุ่นที่ 4)
เชิญเข้าอบรมสัมมนา
ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร "ผู้สร้างรายวิชาระบบอีเลิร์นนิงมืออาชีพ ตามมาตรฐานสากล 30 ชั่วโมง"รุ่นที่ 1
ข่าวฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนาทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวงานวิจัย,บริการวิชาการ,ทำนุฯ
ข่าวงานวิจัย,บริการวิชาการ,ทำนุฯทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวการศึกษา
ข่าวการศึกษาทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการแ...
สัมมนาเชิงวิชาการ UBU Edutech 2017
กิจกรรมทั้งหมด (+54) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคนและการศึกษา
 
OCN Blog

Previous
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Next
 

This page best viewed at 1024 x 768 with Microsoft Internet Explorer

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 045-353102  แฟกซ์ 045-353114
พบปัญหา คำแนะนำ โปรดแจ้ง webmaster (เบอร์ภายใน 1502)
Wifi Logout

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าชม 54,411 ครั้ง