วิดิทัศน์แนะนำคณะ Recommendations (English Version)
 
    ข่าวการศึกษา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับบุคลภายนอก พ.ศ.2561
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาตาม มติที่ประชุมกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ข่าวการศึกษาทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มประกอบการขอรับทุน กยศ.62
คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>
 
 
    หนังสือแจ้งเวียน
แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ประจำปี2560-2564
หนังสือแจ้งเวียนทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมกฎหมายสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “อบรมกฎหมายสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”
ข่าวฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนาทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
การอบรมกฎหมายสำหรับครูผู้สอนวิชากฎหมายระดับมัธยมศึ...
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กิจกรรมทั้งหมด (+110) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
   
การนัดบรรยาย  
 
อาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษา3/2561
                            วัน/เวลา                                      วิชา ห้องบรรยาย ผู้บรรยาย
       
 
 บรรยายเสริม/ชดเชย/ติว ภาคการศึกษา3/2561
วัน/เวลา วิชา ห้องบรรยาย ผู้บรรยาย
       


LawMedias
 
แนะนำการเรียนรายวิชา โดยรุ่นพี่ นิติฯ
 

กฎหมายอาญา


กฎหมายลักษณะนิติกรรมและหนี้


กฎหมายมหาชน


กฎหมายว่าด้วยการควบคุมฝ่ายฯ
 
Law UBU in Medias                                                                                                                                                         ดู LawMedias ทั้งหมด
 
 
Previous
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Next
 
จำนวนผู้เข้าชม 87,844 ครั้ง