คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
   
การนัดบรรยายพิเศษ 

 

อาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษา1/2562
วัน/เวลา วิชา ห้องบรรยาย ผู้บรรยาย
วันที่ 18 ม.ค. 63 / 09.00 - 12.00 น. วิธีพิจารณาความอาญา 2 CLB 2305 อาจารย์เชื้อชาย  โพธิ์กลิ่น
วันที่ 25 ม.ค. 63 / 09.00 - 16.00 น. วิะีพิจารณาความแพ่ง 2 CLB 2305 อาจารย์ทองธาร  เหลืองเรืองรอง
วันที่ 1 ก.พ. 63 / 09.00 - 16.00 น. วิะีพิจารณาความแพ่ง 2 CLB 2305 อาจารย์ทองธาร  เหลืองเรืองรอง
วันที่ 2 ก.พ. 63 / 09.00 - 12.00 น. วิะีพิจารณาความอาญา 2 CLB 2305 อาจารย์เชื้อชาย  โพธิ์กลิ่น
วันที่ 8 ก.พ. 63 / 09.00 - 16.00 น. วิธีพิจารณาความแพ่ง 2 CLB 2305 อาจารย์ทองธาร  เหลืองเรืองรอง
วันที่ 16 ก.พ. 63 / 09.00 - 12.00 น. วิะีพิจารณาความอาญา 2 CLB 2305 อาจารย์เชื้อชายโพธิ์กลิ่น
วันที่ 22 ก.พ. 63 / 09.00 - 16.00 น. วิะีพิจารณาความแพ่ง 2 CLB 2305 อาจารย์ทองธาร  เหลืองเรืองรอง
วันที่ 23 ก.พ. 63 / 09.00 - 12.00 น. วิะีพิจารณาความอาญา 2 CLB 2305 อาจารย์เชื้อชายโพธิ์กลิ่น
วันที่ 25 ก.พ. 63 / 17.00 - 20.00 น. กฎหมายว่าด้วยการควบคุมฝ่ายปกครอง CLB2303 อาจารย์อนนท์  อดิเรกสมบัติ
วันที่ 26 ก.พ. 63 / 17.00 - 20.00 น. กฎหมายว่าด้วยการควบคุมฝ่ายปกครอง CLB2303 อาจารย์อนนท์  อดิเรกสมบัติ
วันที่ 27 ก.พ. 63 / 17.00 - 20.00 น. กฎหมายว่าด้วยการควบคุมฝ่ายปกครอง CLB2303 อาจารย์อนนท์  อดิเรกสมบัติ
วันที่ 28 ก.พ. 63 / 17.00 - 20.00 น. กฎหมายว่าด้วยการควบคุมฝ่ายปกครอง CLB2303 อาจารย์อนนท์  อดิเรกสมบัติ
วันที่ 29 ก.พ. 63 / 09.00 - 16.00 น. หลักกฎหมายปกครองท้องถิ่น CLB 2305 ศ.ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์
วันที่ 1 มี.ค. 63 / 09.00 - 16.00 น. หลักกฎหมายปกครองท้องถิ่น CLB 2305 ศ.ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์

 


LawMedias

แนะนำการเรียนรายวิชา โดยรุ่นพี่ นิติฯ

กฎหมายอาญา

กฎหมายลักษณะนิติกรรมและหนี้

กฎหมายมหาชน

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมฝ่ายฯ

 


Banner