ข่าวการศึกษา
มคอ.3 2560/1
หลักสูตรวิชาโท กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา หลักสูตรใหม่ 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข่าวการศึกษาทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ปฏิทินการส่งผลปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการในฯ รอบครึ่งหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ป.ป.ช.07
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
สัมมนาเรื่อง ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและระบบงานสอบส...
จัดการประชุมจัดทำแผนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณ...
กิจกรรมทั้งหมด (+54) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
   การนัดบรรยาย  
 
อาจารย์พิเศษ  
วัน/เวลา วิชา/ห้องบรรยาย ผู้บรรยาย  
       
       
 
บรรยายเสริม/ชดเชย/งดบรรยาย  
วิชา/วัน/เวลา ห้องบรรยาย ผู้บรรยาย  
       
       
 
     
       

 

	LawMedias

 

 

 

	กฎหมายน่ารู้

กฏหมายน่ารู้ทั้งหมด >>2

 
 
Previous
 
 
 
 
 
 
 
Next
 
จำนวนผู้เข้าชม 25,101 ครั้ง