คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
   
การนัดบรรยายพิเศษ 

 

อาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษา1/2562
วัน/เวลา วิชา ห้องบรรยาย ผู้บรรยาย
วันที่ 16 พ.ย. 62 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายอาญา ภาคความผิด CLB 2305 ศ.ดร.ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ
       

 


LawMedias

แนะนำการเรียนรายวิชา โดยรุ่นพี่ นิติฯ

กฎหมายอาญา

กฎหมายลักษณะนิติกรรมและหนี้

กฎหมายมหาชน

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมฝ่ายฯ

 


Banner