วิดิทัศน์แนะนำคณะ Recommendations (English Version)
 
    ข่าวการศึกษา
รายชื่อนักศึกษาที่คณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ ได้รับรองการสำเร็จการศึกษาในการประชุมวันที่ 9 สิงหาคม 2561
มคอ.3 ภาคต้นปีการศึกษา 2561(59)
มคอ.3 ภาคต้นปีการศึกษา 2561(54)
ข่าวการศึกษาทั้งหมด (+5) >>
 
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยน รุ่นที่4 ประจำปีงบประมาณ 2562 (มหาวิทยาลัยจำปาสัก สปป. ลาว)
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด (+2) >>
 
 
    หนังสือแจ้งเวียน
รายชื่อตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 (ไทย-อังกฤษ)
แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ประจำปี2560-2564
หนังสือแจ้งเวียนทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนา
ข่าวฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนาทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 177 รายการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คู่มือการสืบค้นกฎหมาย ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
มุทิตาจิต อาจารย์ศรีสดา ไพศาลสกุลชัย
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการความช่วยเหลื...
กิจกรรมทั้งหมด (+95) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ประชุมบุคลากรคณะนิติศาสตร์ประจำเดือน
18 ตุลาคม 2561
ประชุมผู้บริหารคณะนิติศาสตร์
25 ตุลาคม 2561
ประชุมสำนักงานเลขานุการประจำเดือน
26 ตุลาคม 2561
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด (+8) >>
 
   การนัดบรรยาย  
 
อาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษา1/2561
                     วัน/เวลา                                                         วิชา                              ห้องบรรยาย   ผู้บรรยาย  
วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 / 08.00 - 16.00 น. กฎหมายรัฐธรรมนูญ 2305 ศ.ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 / 08.00 - 12.00 น. ว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ศาลจำลอง อ.สมบัติ  วอทอง
วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 / 08.00 - 12.00 น. ว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ศาลจำลอง อ.สมบัติ  วอทอง
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 / 08.00 - 12.00 น. ว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ศาลจำลอง อ.สมบัติ  วอทอง
วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 / 08.00 - 16.00 น. กฎหมายรัฐธรรมนูญ 2305 ศ.ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์
วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 / 08.00 - 12.00 น. ว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ศาลจำลอง อ.สมบัติ  วอทอง
วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 / 08.00 - 12.00 น. ว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ศาลจำลอง อ.สมบัติ  วอทอง
วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 / 08.00 - 12.00 น. ว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ศาลจำลอง อ.สมบัติ  วอทอง
 
บรรยายเสริม/ชดเชย/ติว ภาคการศึกษา1/2561
                     วัน/เวลา                                                         วิชา                              ห้องบรรยาย   ผู้บรรยาย  
วัน.      
       


LawMedias
 

 

 


 

Previous
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Next
 
จำนวนผู้เข้าชม 68,088 ครั้ง