วิดิทัศน์แนะนำคณะ Recommendations (English Version)
 
    ข่าวการศึกษา
ตารางเรียนทุกชั้นปี ภาคเรียนต้นปีการศึกษา 2561
ทุน ASEA-UNINET staff Exchange,One Month Scholarship ประจำปี 2561
เอกสารประกอบการยื่น กยศ. ประจำปีการศึกษา 2561
ข่าวการศึกษาทั้งหมด (+2) >>
 
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ชิงถ้วยประทาน "พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา" ประจำปี 2561
รายชื่อผู้ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายในประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด (+2) >>
 
 
    หนังสือแจ้งเวียน
รายชื่อตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 (ไทย-อังกฤษ)
แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ประจำปี2560-2564
หนังสือแจ้งเวียนทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนา
หลักสูตรอบรมกฎหมาย โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข่าวฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนาทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ทุน ASEA-UNINET staff Exchange,One Month Scholarship ประจำปี 2561
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คู่มือการสืบค้นกฎหมาย ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเเยี่ยมชมคณะนิติศาสตร...
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างสรรค์ การทำงานทาง...
กิจกรรมทั้งหมด (+80) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ประชุมผู้บริหารคณะนิติศาสตร์
26 กรกฎาคม 2561
สัมนาเชิงปฏิบัติการแกนนำต้อนรับนักศึกษาใหม่
26 กรกฎาคม 2561
ประชุมสำนักงานเลขานุการประจำเดือน
27 กรกฎาคม 2561
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด (+26) >>
 
   การนัดบรรยาย  
 
อาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษา1/2561
                     วัน/เวลา                                                         วิชา                              ห้องบรรยาย   ผู้บรรยาย  
วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป 2305 ศ.ดร.ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ์
วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป 2305 ศ.ดร.ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ์
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป 2305 ศ.ดร.ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ์
วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป 2305 ศ.ดร.ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ์
 
บรรยายเสริม/ชดเชย/ติว ภาคการศึกษา1/2561
                     วัน/เวลา                                                         วิชา                              ห้องบรรยาย   ผู้บรรยาย  


LawMedias
 

 

 


Previous
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Next
 
จำนวนผู้เข้าชม 53,508 ครั้ง