ข่าวการศึกษา
ประกาศจาก สกอ เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา
ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2559
ข่าวการศึกษาทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
การผ่อนผันการตรวจเลือกรับราชการทหารประจำการ ประจำปีการศึกษา 2559
คณะนิติศาสตร์ จัดระดมความเห็น การจัดทำมคอ.1 นิติศาสตรบัณฑิต
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีกา...
นศ.นิติฯ ม.อุบล ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหา ณ ศาลแรงงานก...
กิจกรรมทั้งหมด (+2) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ประชุมกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์
8 กันยายน 2559
ประชุมกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์
13 ตุลาคม 2559
ประชุมกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์
10 พฤศจิกายน 2559
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด (+1) >>
 


Previous
 
 
 
Next
 
จำนวนผู้เข้าชม 2,453 ครั้ง