วิดิทัศน์แนะนำคณะ Recommendations (English Version)
 
    ข่าวการศึกษา
รับนักศึกษาใหม่
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา2560
ข่าวการศึกษาทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัคร โควตาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มกราคม 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ป.ป.ช.07
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>
 
 
    หนังสือแจ้งเวียน
แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ประจำปี2560-2564
หนังสือแจ้งเวียนทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนา
ข่าวฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนาทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
คู่มือการสืบค้นกฎหมาย ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติกา รสร้างวัฒนธรรมคณะนิติศา...
ค่ายนิติศาสตร์อาสาพัฒนา ครั้งที่ 10
กิจกรรมทั้งหมด (+63) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
   การนัดบรรยาย  
 
อาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษา2/2560
                     วัน/เวลา                                                         วิชา                              ห้องบรรยาย   ผู้บรรยาย  
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายลัษณะพยาน 2305 อาจารย์ธานี  สิงหนาท
วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายลักษณะพยาน 2305 อาจารย์ธานี  สิงหนาท
วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายลักษณะพยาน 2305 อาจารย์ธานี  สิงหนาท
วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายอาญา ภาคความผิด 2305 ศ.ดร.ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ์
วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายอาญา ภาคความผิด 2305 ศ.ดร.ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ์
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายอาญา ภาคความผิด 2305 ศ.ดร.ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ์
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายอาญา ภาคความผิด 2305 ศ.ดร.ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ์
 
บรรยายเสริม/ชดเชย ภาคการศึกษา2/2560
                     วัน/เวลา                                                         วิชา                              ห้องบรรยาย   ผู้บรรยาย  
       


LawMedias


 

 

 

	กฎหมายน่ารู้

กฏหมายน่ารู้ทั้งหมด >>2

 
 

 
Previous
 
 
 
 
 
 
 
 
Next
 
จำนวนผู้เข้าชม 36,303 ครั้ง