ข่าวการศึกษา
ประมวลรายวิชาและแผนการสอนรายวิชา ปีการศึกษา 2/2559
ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2559
ข่าวการศึกษาทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อเซี่ยงจิว แซ่ลี้ บิดาอาจารย์ศรีสดา ไพศาลสกุลชัย
แบบ ป.ป.ช.07 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ เรื่อง กำหนดการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ
ข่าวอื่นๆทั้งหมด (+3) >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
คณะนิติศาสตร์ร่วมกับ เทศบาลตำบลธาตุจัดโครงการให้คว...
นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ พร้อมด้วยค...
กิจกรรมทั้งหมด (+26) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2
24 มีนาคม 2560
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
   การนัดบรรยาย  
           
 
อาจารย์พิเศษ
 
บรรยายชดเชย/เพิ่มเติม
                                                                                                                
วัน/เวลา
วิชา/ห้องบรรยาย
ผู้บรรยาย
วันที่ 19 - 20 พ.ย. 59
เวลา 09.00 - 12.00 น.
กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย/
CLB2214
อาจารย์บรรลือ  คงจันทร์
 
วันที่ 6 พ.ย. 59
เวลา 09.00 - 16.00 น.
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา1
/CLB2214
อาจารย์สมนึก  เขมทองคำ
 
วันที่15 - 16 ต.ค. 59
เวลา 09.00 - 12.00 น.
กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย/
CLB2205
อาจารย์บรรลือ  คงจันทร์
 
วันที่ 7 ตุ.ค .59
เวลา 08.00 - 12.00 น.
กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป/
CLB2305
อาจารย์ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ์
 
 
วัน/เวลา
วิชา/ห้องบรรยาย
ผู้บรรยาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

*                                                                      กฎหมายน่ารู้                                                                         *

กฏหมายน่ารู้ทั้งหมด >> 2
   
Previous
 
 
 
 
 
 
 
Next
 
จำนวนผู้เข้าชม 10,029 ครั้ง