คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
   
การนัดบรรยายพิเศษ 

 

อาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษา1/2562
วัน/เวลา วิชา ห้องบรรยาย ผู้บรรยาย
วันเสาร์ที่ 6 ก.ค. 62 / 09.00 - 16.00 วิธีพิจารณาความแพ่ง 1 CLB2305 อาจารย์ยุทธนา  คุ้มมี
วันเสาร์ที่ 13 ก.ค. 62 / 09.00 - 16.00 นิติปรัชญา CLB5101 รศ.สมยศ  เชื้อไทย
วันอาทิตย์ที่ 14 ก.ค. 62 / 09.00 - 16.00 หลักการตีความและการให้เหตุผลทางกฎหมาย CLB5101 รศ.สมยศ  เชื้อไทย
วันเสาร์ที่ 20 ก.ค. 62 / 09.00 - 16.00 วิธีพิจารณาความแพ่ง1  CLB2305 อาจารย์ยุทธนา  คุ้มมี
วันเสาร์ที่ 20 ก.ค. 62 / 09.00 - 16.00 นิติปรัชญา CLB5101 รศ.สมยศ  เชื้อไทย
วันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค. 62 / 09.00 - 16.00 วิธีพิจารณาความแพ่ง 1 CLB2305 อาจารย์ยุทธนา  คุ้มมี
วันศุกร์ที่ 26 ก.ค. 62 / 08.00 - 14.00 กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป CLB2305 ศ.ดร.ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ
วันเสาร์ที่ 27 ก.ค. 62 / 09.00 - 16.00 กฎหมายรัฐธรรมนูญ CLB5201 ศ.ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์
วันเสาร์ที่ 27 ก.ค. 62 / 09.00 - 16.00 กฎหมายภาษีอากร CLB5204 อาจารย์ทัศนีย์  เหลืองเรืองรอง
วันอาทิตย์ที่ 28 ก.ค. 62 / 09.00 - 16.00 กฎหมายรัฐธรรมนูญ CLB5201 ศ.ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์
วันอาทิตย์ที่ 28 ก.ค. 62 / 09.00 - 16.00 กฎหมายภาษีอากร CLB5204 อาจารย์ทัศนีย์  เหลืองเรืองรอง
วันจันทร์ที่ 29 ก.ค. 62 / 09.00 - 16.00 หลักการตีความและการให้เหตุผลทางกฎหมาย CLB5101 รศ.ดร.สมยศ  เชื้อไทย
วันศุกร์ที่ 2 ส.ค. 62 / 08.00 - 14.00 กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป CLB2305 ศ.ดร.ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ
วันเสาร์ที่ 3 ส.ค. 62 / 09.00 - 16.00 กฎหมายลักษณะพยาน CLB4101 อาจารย์ธานี  สิงหนาท
วันศุกร์ที่ 9 ส.ค. 62 / 8.00 - 14.00 กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป CLB2305 ศ.ดร.ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ
วันเสาร์ที่ 11 ส.ค. 62 / 09.00 - 16.00 กฎหมายลักษระพยาน CLB5201 อาจารย์ธานี  สิงหนาท
วันอาทิตย์ที่ 11 ส.ค. 62 / 09.00 - 16.00 วิธีพิจารณาความแพ่ง 1 CLB5204 อาจารย์ยุทธนา  คุ้มมี
วันศุกร์ที่ 16 ส.ค. 62 / 08.00 - 14.00 กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป CLB2305 ศ.ดร.ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ
วันเสาร์ที่ 31 ส.ค. 62 / 09.00 - 16.00 กฎหมายลักษณะพยาน CLB4101 อาจารย์ธานี  สิงหนาท
วันเสาร์ที่ 31 ส.ค. 62 / 09.00 - 16.00  วิธีพิจารณาความอาญา 1  CLB4102 พ.ต.ท. ดร.สมนึก  เขมทองคำ
วันเสาร์ที่ 7 ก.ย. 62 / 09.00 - 16.00 วิธีพิจารณาความอาญา 1 CLB2305 พ.ต.ท. ดร.สมนึก  เขมทองคำ
วันอาทิตย์ที่ 22 ก.ย. 62 / 09.00 - 16.00 วิธีพิจารณาความอาญา 1 CLB2305 พ.ต.ท. ดร.สมนึก  เขมทองคำ
วันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ย. 62 / 09.00 - 12.00 หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณ CLB2305 ศ.พิเศษ จรัญ  ภักดีธนากุล
วันเสาร์ที่ 12 ต.ค. 62 / 09.00 - 12.00 หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณ *** ศ.พิเศษ คณิต ณ นคร
       

 


LawMedias

แนะนำการเรียนรายวิชา โดยรุ่นพี่ นิติฯ

กฎหมายอาญา

กฎหมายลักษณะนิติกรรมและหนี้

กฎหมายมหาชน

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมฝ่ายฯ

 


Banner