ข่าวการศึกษา
ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2559
ข่าวการศึกษาทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
นีกศึกษาคณะนิติศาสตร์ ม.อุบล น้อมถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ประกาศเลื่อนจัดงานมุทิตาจิต อาจารย์สมบัติ วอทอง เป็นวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิดชูนักวิจัย ที่มีผลงาน ในปี 2559
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
นีกศึกษาคณะนิติศาสตร์ ม.อุบล น้อมถวายบังคมพระบาทสมเด...
งานบุญอีสาน ฮีต 12 (บุญข้าวจี่)
กิจกรรมทั้งหมด (+11) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ประชุมกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์
10 พฤศจิกายน 2559
ประชุมกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์
8 ธันวาคม 2559
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
ตารางบรรยาย อาจารย์พิเศษ
วิชา                    ชื่ออาจารย์ วัน/เวลา ห้องบรรยาย
กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย
อาจารย์บรรลือ  คงจันทร์
15 - 16 ต.ค. 59 / 09.00 - 12.00 น.
CLB2205
กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป
อาจารย์ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ์
7 ตุ.ค .59 /08.00 - 12.00 น.
CLB2305
       
       

 
 
 

 

 

 

ตารางบรรยายเสริม/ชดเชย

วิชา ชื่ออาจารย์ วัน/เวลา ห้องบรรยาย
กฎหมายปกครองฯ
อาจารย์ขรรค์เพชร  ชายทวีป
วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 /13.00 - 16.00 น.
CLB2303
       
       
       
 
 
 

 
 
 

 

*                                                                      กฎหมายน่ารู้                                                                         *

กฏหมายน่ารู้ทั้งหมด >> 2
   
Previous
 
 
 
 
 
 
 
Next
 
จำนวนผู้เข้าชม 5,111 ครั้ง