วิดิทัศน์แนะนำคณะ Recommendations (English Version)
 
    ข่าวการศึกษา
มคอ.3 ภาคต้นปีการศึกษา 2561(59)
มคอ.3 ภาคต้นปีการศึกษา 2561(54)
คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ข่าวการศึกษาทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิเข้าร่วมค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิมนุษยชนครั้งที่10
คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
กำหนดการและหนังสือขออนุญาตให้บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>
 
 
    หนังสือแจ้งเวียน
รายชื่อตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 (ไทย-อังกฤษ)
แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ประจำปี2560-2564
หนังสือแจ้งเวียนทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนา
ข่าวฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนาทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
สอบสัมภาษณ์เพื่อการคัดเลื่อกบุคคลเข้าศึกษาคณะนิติศ...
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรียนรู้กฎหมายร่วมกันสร...
กิจกรรมทั้งหมด (+98) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ประชุมกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์
13 ธันวาคม 2561
ประชุมบุคลากรคณะนิติศาสตร์ประจำเดือน
20 ธันวาคม 2561
ประชุมผู้บริหารคณะนิติศาสตร์
27 ธันวาคม 2561
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด (+1) >>
 
   การนัดบรรยาย  
 
อาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษา1/2561
                     วัน/เวลา                                                         วิชา                              ห้องบรรยาย   ผู้บรรยาย  
       
 
บรรยายเสริม/ชดเชย/ติว ภาคการศึกษา1/2561
                     วัน/เวลา                                                         วิชา                              ห้องบรรยาย   ผู้บรรยาย  
วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00 - 19.00 น. วิชากฎหมายปกครอง 2303 อ.ขรรค์เพชร  ชายทวีป
วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. วิชากฎหมายลักษณะยืม  2303 อ.มณฑิรา  แก้วตา
วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. วิชากฎหมายภาษีอากร 2209 อ.กิตติยา  พรหมจันทร์
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 - 21.00 น. วิชากฎหมายระหว่างประเทศฯ 2305 อ.ศุภชัย  วรรณเลิศสกุล
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00 - 19.00 น. วิชากฎหมายปกครอง 2110 อ.ขรรค์เพชร  ชายทวีป
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 - 15.00 น. วิชากฎหมายปกครอง 2110 อ.ขรรค์เพชร  ชายทวีป


LawMedias
 

 

 

 

 

 

Previous
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Next
 
จำนวนผู้เข้าชม 74,106 ครั้ง