คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเบิกจ่ายกิจกรรม/โครงการเงินรายได้คณะศิลปศาตร์ ปี 2563


โพสโดย ปิยะนุช สิงห์แก้ว     โพสวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 , 15:13:26     (อ่าน 6 ครั้ง)


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเบิกจ่ายกิจกรรม/โครงการเงินรายได้คณะศิลปศาตร์ ปี 2563 ครั้งที่ 1  วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563  จากวิทยากรคุณชัญญานุช ช่วงชิง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดกิจกรรมหรือโครงการไฟล์แนบ : ไฟล์ 1