คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายชื่อครูที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี 2563 อบรมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วันศุกร์ที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล


โพสโดย ปิยะนุช สิงห์แก้ว     โพสวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 , 09:58:21     (อ่าน 21 ครั้ง)


งานบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ แจ้งชื่อครูเข้าร่วม โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี 2563  อบรมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

หัวข้อ อบรมเชิงปฏิบัติการ  From Teaching to Coaching for Change “จากครูสู่โค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลง”

วันศุกร์ที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-16.30 น.

ณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  จังหวัดอุดรธานี

ดังเอกสารแนบ

 ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1