คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงและให้ข้อคิดเห็นต่อ ร่าง ข้อบังคับม.อุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารจัดการโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการฯ


โพสโดย ปิยะนุช สิงห์แก้ว     โพสวันที่ 16 ธันวาคม 2562 , 11:35:18     (อ่าน 51 ครั้ง)


         สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงและให้ข้อคิดเห็นต่อ ร่าง ข้อบังคับม.อุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารจัดการโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก พ.ศ..........  ในวันศุกร์ที่ 20  ธันวาคม  2562 เวลา 13.00-16.00 น.  ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่  ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

          ทั้งนี้ ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ตามรายละเอียดแนบ  ภายในวันที่  17 ธันวาคม  2562 ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1