สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
 
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความในหัวข้อ "ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี พ.ศ.2562"
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีซักซ้อมความเข้าใจในการส่งหนังสือและการรายงานผลการดำเนินงานกับหน่วยงานต่างประเทศ
ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ASEAN-China Cooperation Fund
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด (+3) >>
 
 
    ข่าวการศึกษา
ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมของสำนักเลขาธิการโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย ประจำปี 2561-2562
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการและด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ประชาสัมพันธ์ โครงการ Au Pair
ข่าวการศึกษาทั้งหมด (+1) >>
 
 
    ข่าวฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนา
ข่าวฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนาทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวงานวิจัย,บริการวิชาการ,ทำนุฯ
ข่าวงานวิจัย,บริการวิชาการ,ทำนุฯทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวรับสมัครงาน
ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน บริษัท DUCK KING Co.,Ltd.
ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมของสำนักเลขาธิการโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย ประจำปี 2561-2562
ประชาสัมพันธ์ โครงการ Au Pair
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้การต้อนรับผู้ช่วยวิจัยจาก...
กิจกรรม Inspiring of Learning English ครั้งที่ 5
กิจกรรมทั้งหมด (+123) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
Previous
 
 
 
 
Next
 

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
34190

 

Call +66 4535 3038
+66 4535 3039
+66 4535 3040
+66 4535 3052
intercoop(at)ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 45,842 ครั้ง