สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
 
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในหลักสูตรต่างๆ สำหรับปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 2 จำนวน 3 หลักสูตร)
ประชาสัมพันธ์โครงการ Work and Travel
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเป็น ASEAN Champions of Biodiversity
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด (+2) >>
 
 
    ข่าวการศึกษา
ประชาสัมพันธ์ทุน Turkey Scholarships ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ประจำปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการและด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ข่าวการศึกษาทั้งหมด (+1) >>
 
 
    ข่าวฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนา
Open Call for Submitting Research Manuscripts at the RSU National and International Research Conference 2019
ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมหลักสูตร International Coaching courses (TIK) ในสาขา Conditional Coaching ของรัฐบาลเยอรมนี
ข่าวฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนาทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวงานวิจัย,บริการวิชาการ,ทำนุฯ
ข่าวงานวิจัย,บริการวิชาการ,ทำนุฯทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวรับสมัครงาน
ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงาน
ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้การต้อนรับผู้ช่วยวิจัยจาก...
กิจกรรม Inspiring of Learning English ครั้งที่ 5
กิจกรรมทั้งหมด (+123) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
Previous
 
 
 
 
Next
 

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
34190

 

Call +66 4535 3038
+66 4535 3039
+66 4535 3040
+66 4535 3052
intercoop@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 48,858 ครั้ง