สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
 
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีซักซ้อมความเข้าใจในการส่งหนังสือและการรายงานผลการดำเนินงานกับหน่วยงานต่างประเทศ
ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ASEAN-China Cooperation Fund
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเป็น ASEAN Champions of Biodiversity
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด (+2) >>
 
 
    ข่าวการศึกษา
ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมของสำนักเลขาธิการโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย ประจำปี 2561-2562
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
ประชาสัมพันธ์การสอบชิงทุนมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน(ฟุลไบรท์)เพื่อทำการวิจัยและการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562
ข่าวการศึกษาทั้งหมด (+5) >>
 
 
    ข่าวฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนา
ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการนานาชาติ Internationalization of Higher Education Platform: Internationalization Policies and Practices for Future Development (2018)
ข่าวฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนาทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวงานวิจัย,บริการวิชาการ,ทำนุฯ
ข่าวงานวิจัย,บริการวิชาการ,ทำนุฯทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวรับสมัครงาน
ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน บริษัท DUCK KING Co.,Ltd.
ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมของสำนักเลขาธิการโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย ประจำปี 2561-2562
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
ประชาสัมพันธ์การสอบชิงทุนมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน(ฟุลไบรท์)เพื่อทำการวิจัยและการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562
ข่าวอื่นๆทั้งหมด (+2) >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้การต้อนรับผู้ช่วยวิจัยจาก...
กิจกรรม Inspiring of Learning English ครั้งที่ 5
กิจกรรมทั้งหมด (+123) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
Previous
 
 
 
 
Next
 

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
34190

 

Call +66 4535 3038
+66 4535 3039
+66 4535 3040
+66 4535 3052
intercoop(at)ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 44,049 ครั้ง