สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
 
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอสำรวจความสนใจในการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับ Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta (UIN Jakarta) ประเทศอินโดนีเซีย
ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับออสเตรีย
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเป็น ASEAN Champions of Biodiversity
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด (+2) >>
 
 
    ข่าวการศึกษา
ขอความอนุเคระาห์ประชาสัมพันธ์โรงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่น 27/34 ปี 2020/2021
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง SEAMEO SEARCA สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
Summer Course: German Language and Austrian Studies
ข่าวการศึกษาทั้งหมด (+4) >>
 
 
    ข่าวฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนา
ขอเชิญสมัครเข้ารับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 63 และ 64 เพื่อเดินทางไปฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น
ข่าวฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนาทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวงานวิจัย,บริการวิชาการ,ทำนุฯ
ประชาสัมพันธ์ทุน ASEA-UNINET One-Month Research Scholarship ประจำปี 2562
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 9 และ ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2
ข่าวงานวิจัย,บริการวิชาการ,ทำนุฯทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวรับสมัครงาน
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเลขาธิการองค์การ APSCO
การรับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง
ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ขอความอนุเคระาห์ประชาสัมพันธ์โรงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่น 27/34 ปี 2020/2021
Summer Course: German Language and Austrian Studies
ขอเชิญสมัครเข้ารับทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2563 ของมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้การต้อนรับผู้ช่วยวิจัยจาก...
กิจกรรม Inspiring of Learning English ครั้งที่ 5
กิจกรรมทั้งหมด (+123) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
Previous
 
 
 
 
 
Next
 

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
34190

 

Call +66 4535 3038
+66 4535 3039
+66 4535 3040
+66 4535 3052
intercoop@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 51,583 ครั้ง