การแต่งกายของบัณฑิต

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

(ก) บัณฑิตที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐที่มีสิทธิแต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการ ปกติขาว ติดแถบยศตามปกติ ข้าราชการทหาร ตำรวจ ตั้งแต่ชั้นประทวนขึ้นไป หากตามระเบียบของ ราชการฝ่ายนั้น ๆ ต้องติดกระบี่และถุงมือขาว ให้เป็นไปตามระเบียบของราชการฝ่ายนั้นๆ

(ข) บัณฑิตหญิงที่ไม่ได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ

(๑) เสื้อสีขาวคอเชิ้ต แขนสั้น ความยาวแขนเสื้อให้อยู่ภายในระดับแถบสำรดรอบ ต้นแขน สาบแขนเสื้อแบบปีกนก ไม่รัดรูป ไม่หลวมเกินไป ไม่มีกระเป๋าเสื้อ ไม่มีลวดลายที่คอและ แนวสาบหลัง เนื้อผ้าไม่บางเกินสมควร  ติดกระดุมบัณฑิตสีเงิน  ๕ เม็ด เวลาสวมสอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เห็นสายเข็มขัด กลัดเข็มตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่อกด้านซ้าย

(๒) กระโปรงทรงตรง ด้านหลังผ่าป้ายแบบสุภาพ สีกรมท่า เนื้อผ้าหนาพอควร ไม่มีลวดลาย ชายกระโปรงผ่าพับซ้อน ความยาวพอดีกับแถบสำรดปลายครุยวิทยฐานะ

(๓) เข็มขัดแบบสุภาพ หนังเรียบ สีดำ หัวเข็มขัดมีตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีปลอกหนังสีเดียวกับเข็มขัด สำหรับสอดปลายเข็มขัด

(๔) รองเท้าหุ้มส้น สีดำ หนังเรียบ ไม่มีลวดลายทรงสุภาพ ส้นรองเท้าสูงไม่เกิน ๓ นิ้ว ไม่มีส่วนประกอบที่เป็นโลหะบนรองเท้า

(๕) สวมถุงน่องสีเนื้อ ชนิดสวมเต็มตัว ไม่มีลวดลาย

(ค) บัณฑิตหญิงมีครรภ์

(๑) ใส่ชุดแซ็คความยาวพอดีกับแถบสำรดปลายครุยวิทยฐานะ ด้านบนเสื้อสีขาวคอเชิ้ต แขนสั้น ความยาวแขนเสื้อระดับแถบสำรดรอบต้นแขน สาบแขนเสื้อแบบปีกนก ไม่รัดรูป ไม่หลวมเกินไป ไม่มีกระเป๋าเสื้อ ไม่มีลวดลายที่คอและแนวสาบหลัง เนื้อผ้าหนาไม่บางเกินสมควร ติดกระดุมบัณฑิตสีเงิน ๕ เม็ด ด้านล่างส่วนกระโปรงสีกรมท่า ด้านหลังผ่าป้ายแบบสุภาพ ความยาวพอดีกับแถบสำรดปลายครุยวิทยฐานะ

(๒) รองเท้าหนังเรียบ ไม่มีลวดลายทรงสุภาพ หุ้มส้น สีดำ ส้นรองเท้าสูงไม่เกิน ๓ นิ้ว ไม่มีส่วนประกอบที่เป็นโลหะบนรองเท้า

(๓) สวมถุงน่องสีเนื้อ ชนิดสวมเต็มตัว ไม่มีลวดลาย

(ง) บัณฑิตชายที่ไม่ได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ

(๑) แต่งกายด้วยเสื้อแบบราชปะแตนสีขาว  ติดกระดุมบัณฑิตสีเงิน  ๕ เม็ด

(๒) แผงคอให้ใช้ตามแบบของมหาวิทยาลัย ทั้งสองข้าง และมีเข็มติดแผงคอสีเงินดุนนูนติดกลางแผงคอทั้งสองข้าง

(๓) กางเกงขายาวสีขาว

(๔) ถุงเท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย

(๕) รองเท้าหนังทรงสุภาพหุ้มส้นสีดำ ผิวเรียบ ไม่มีลวดลาย ไม่มีส่วนประกอบที่เป็นโลหะบนรองเท้า

(๖) ทรงผมทรงสุภาพ เช่น รองทรง ไม่ย้อมหรือโกรกผมสีฉูดฉาดหรือไว้ผมยาว เกินควร บัณฑิตที่ไว้หนวดเครา ให้ตัดแต่งให้สะอาดเรียบร้อย

ระดับบัณฑิตศึกษา

(ก) บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาทั้งชายและหญิง ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐที่มีสิทธิแต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการปกติขาว ติดแถบยศตามปกติ ข้าราชการทหาร ตำรวจ ตั้งแต่ชั้นประทวนขึ้นไป หากตามระเบียบของราชการฝ่ายนั้น ๆ ต้องติดกระบี่และถุงมือขาว ให้เป็นไปตามระเบียบของราชการฝ่ายนั้นๆ แล้วสวมครุยวิทยฐานะทับและติดเข็มวิทยฐานะสีทอง

(ข) บัณฑิตหญิงที่ไม่ได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ

(๑) เสื้อสีขาวคอเชิ้ต แขนสั้น ไม่มีลวดลายที่คอเวลาสวมสอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง แล้วสวมทับด้วยเสื้อสูทสีกรมท่า ติดกระดุมทุกเม็ด

(๒) กระโปรงทรงตรง ด้านหลังผ่าป้ายแบบสุภาพ สีกรมท่า เนื้อผ้าหนาพอควร ไม่ มีลวดลาย ชายกระโปรงผ่าพับซ้อน ความยาวพอดีกับแถบสำรดปลายครุยวิทยฐานะ

(๓) รองเท้าหุ้มส้น สีดำ หนังเรียบ ไม่มีลวดลายทรงสุภาพ ส้นรองเท้าสูงไม่เกิน ๓ นิ้ว ไม่มีส่วนประกอบที่เป็นโลหะบนรองเท้า

(๔) สวมถุงน่องสีเนื้อ ชนิดสวมเต็มตัว ไม่มีลวดลาย

(ค) บัณฑิตหญิงมีครรภ์

(๑) ใส่ชุดแซ็คความยาวพอดีกับแถบสำรดปลายครุยวิทยฐานะ ด้านบนเสื้อสีขาวคอเชิ้ต ไม่มีลวดลายที่คอ เนื้อผ้าหนาไม่บางเกินสมควร ด้านล่างส่วนกระโปรงสีกรมท่า ด้านหลังผ่าป้ายแบบสุภาพ ความยาวพอดีกับแถบสำรดปลายครุยวิทยฐานะ สวมทับด้วยเสื้อสูทสีเดียวกับกระโปรง

(๒) รองเท้าหนังเรียบ ไม่มีลวดลายทรงสุภาพ หุ้มส้น สีดำ ส้นรองเท้าสูงไม่เกิน ๓ นิ้ว ไม่มีส่วนประกอบที่เป็นโลหะบนรองเท้า

(๓) สวมถุงน่องสีเนื้อ ชนิดสวมเต็มตัว ไม่มีลวดลาย

(ง) บัณฑิตชายที่ไม่ได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ

(๑) เสื้อสีขาวคอเชิ้ต แขนยาวไม่มีลวดลายที่คอ  เวลาสวมสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง แล้วสวมทับด้วยเสื้อสูทสีกรมท่า ติดกระดุมทุกเม็ด

(๒) กางเกงขายาวสีเดียวกับเสื้อสูท

(๓) ถุงเท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย

(๔) รองเท้าหนังทรงสุภาพหุ้มส้นสีดำ ผิวเรียบ ไม่มีลวดลาย ไม่มีส่วนประกอบ ที่เป็นโลหะบนรองเท้า

(๕) ทรงผมทรงสุภาพ เช่น รองทรง ไม่ย้อมหรือโกรกผมสีฉูดฉาดหรือไว้ผมยาว เกินควร บัณฑิตที่ไว้หนวดเครา ให้ตัดแต่งให้สะอาดเรียบร้อย