คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

อบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์พลังงานเรื่อง "วิธีง่ายๆในการล้างเครื่องปรับอากาศด้วยตนเองและ 108 วิธีการประหยัดพลังงาน"


โพสโดย พลชาติ หอมหวล     โพสวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 , 13:26:53     (อ่าน 118 ครั้ง)


          สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์พลังงานในหัว ข้อ "วิธีง่ายๆในการล้างเครื่องปรับอากาศด้วยตนเองและ 108วิธีการประหยัดพลังงาน"  ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี(หลังใหม่) โดยวิทยากร ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา  จำเริญ วิศวกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานไฟฟ้าและโทรศัพท์ สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม และ นายอธิศนันท์  ไทยเจริญ วิทยากรจากกลุ่มอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 108 คนไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

Search