คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงาน


โพสโดย ธันย์ชนก เทศนา     โพสวันที่ 28 สิงหาคม 2557 , 15:19:49     (อ่าน 259 ครั้ง)


สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม และบุคลากรสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "อบรมอนุรักษ์พลังงานและการใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงาน" ให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557  ณ  ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดีหลังใหม่ โดยมีวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำไพศักดิ์ ทีบุญมา อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นผู้เชี่ยนชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน Search