คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

อบรมโครางการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสโดย ธันย์ชนก เทศนา     โพสวันที่ 28 สิงหาคม 2557 , 14:57:29     (อ่าน 482 ครั้ง)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  บุคลากรสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่้งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" ให้กับ ประธานกรรมการตรวจการจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง ผู้อำนวยการกองคลัง เจ้าหน้าที่พัสดุ ประจำคณะ/สำนัก เจ้าหน้าที่พัสดุ งานพัสดุ กองคลัง และเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557  ณ  ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดีหลังใหม่ โดยมีวิทยากร 2 ท่าน คือ นายมงคล แสงหิรัญ นายกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย และ นายอิทธิพล  ทัศนา ตุลาการศาลจังหวัดอุบลราชธานี Search