คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

บุคลากรงานประปาและสุขาภิบาล

 

นายกมล  โพธิ์ศรี

ตำแหน่ง หัวหน้างานประปาและสุขาภิบาล

 ช่างเทคนิค ชำนาญงาน

โทรศัพท์  045-353069

Email : kamol_62@hotmail.com

..................................................................................................................................

นายชาติ  มะโล

ตำแหน่ง  พนักงานทั่วไป ระดับ 1

โทรศัพท์  045-353069-70

Email : -

..................................................................................................................................

นายอุทัย  วงศ์มั่น

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 1

โทรศัพท์  045-353069-70

Email : -

..................................................................................................................................

นายสมศรี  มะโล

ตำแหน่ง  พนักงานทั่วไป

โทรศัพท์  045-353069-70

Email : -

..................................................................................................................................

นายลำพูน  จำปาจูม

ตำแหน่ง  พนักงานทั่วไป

โทรศัพท์  045-353069-70

Email : -

..................................................................................................................................

นายสงกรานต์  บุญสละ

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

โทรศัพท์  045-353069-70

Email : -

..................................................................................................................................

นายคำภา  ด้วงคำสิงห์

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

โทรศัพท์  045-353069-70

Email : -

..................................................................................................................................

นายบู๋  ถิ่นถาวร

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

โทรศัพท์  045-353069-70

..................................................................................................................................