คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ถามตอบ


คำถาม : เรียนถามอจ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เรื่อง เตาเผาอิฐ ที่ชุมชนบ้า่นขัวไม้แก่น มีการเผาแบบเปิด ควันคลุ้งทั่วชุมชน ไม่ทราบว่า รพ.สต.ปากกุดหวาย หรือ อบต.หนองกินเพล ได้เคยทำหนังสือ ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่ชาวบ้านในการ สร้างเตาเผาอิฐหรือป้องกัน การเผาอย่างไรไม่สร้างมลภาวะ ทำให้ชุมชนที่เผา และคนที่พักอาศัยเป็นโรคปอดอักเสบสูงมากค่ะ จึงขอคำแนะนำด้วยค่ะ
ผู้ถาม : อาจารย์พยาบาลคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี ( thanyasiri140955@gmail.com ) 13 มิถุนายน 2562
คำตอบ : จะทำการประสานภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและจะแจ้งความคืบหน้าต่อไปครับ
ผู้ตอบ : Admin
  
   
ถามตอบปัญหา
คำถาม *
ชื่อ-สกุล ผู้ถาม *
E-mail *