คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

ปฏิทินกิจกรรม

13 มีนาคม 2563
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 13 มีนาคม 2563
8 พฤษภาคม 2563 - 9 พฤษภาคม 2563
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2563
10 กรกฎาคม 2563 - 11 กรกฎาคม 2563
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2563
11 กันยายน 2563 - 12 กันยายน 2563
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 11-12 กันยายน 2563
13 พฤศจิกายน 2563 - 14 พฤศจิกายน 2563
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2563