สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

จำนวนหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 
 

 
    ข่าวฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนา
ข่าวฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนาทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ประกาศรายชื่อและรายละเอียด การเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการฯ ประจำปีการศึกษา 2562
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัมมนา โครงการรอบรู้ประชาคมอาเซียน : ความร่วม...
โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง กระบวนการทวนสอบและ
กิจกรรมทั้งหมด (+4) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2562
10 พฤษภาคม 2562 ถึง 11 พฤษภาคม 2562
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562
12 กรกฎาคม 2562 ถึง 13 กรกฎาคม 2562
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
คู่มือการศึกษาและหลักสูตร
Previous
 
 
 
 
 
Next
 

สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | Office Of Educational Quality Development

จำนวนผู้เข้าชม 63,837 ครั้ง