สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

จำนวนหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
 
 

 
    ข่าวฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนา
โครงการอบรมการกำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้และการวัดประเมินผลตามการจัดการศึกษาแบบ Outcome-based Education (OBE) วันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. ณ สถานปฏิบัติการการโรงแรม
ข่าวฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนาทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัมมนา โครงการรอบรู้ประชาคมอาเซียน : ความร่วม...
โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง กระบวนการทวนสอบและ
กิจกรรมทั้งหมด (+4) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
Previous
 
 
 
 
 
Next
 

สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | Office Of Educational Quality Development

จำนวนผู้เข้าชม 49,105 ครั้ง