คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

ปฏิทินกิจกรรม

10 มกราคม 2563 - 11 มกราคม 2563
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 10-11 มกราคม 2563
14 กุมภาพันธ์ 2563
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ/2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
6 มีนาคม 2563 - 7 มีนาคม 2563
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 6-7 มีนาคม 2563
8 พฤษภาคม 2563 - 9 พฤษภาคม 2563
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2563
10 กรกฎาคม 2563 - 11 กรกฎาคม 2563
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2563