คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 ปิดปรับปรุง

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ปิดปรับปรุง

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ปิดปรับปรุง

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548

 

รายงานการประชุม (ย้อนหลัง) พ.ศ. 2552 - 2554

หมายเหตุ  การเข้าถึงรายงานการประชุม ใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยล็อกอินเข้าระบบเท่านั้น ( *********@ubu.ac.th 

ขั้นตอนการเข้าถึงรายงานการประชุม