แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น 1 : ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์
ผู้แสดงความคิดเห็น : Kamonwan Chanthop (16 พฤศจิกายน 2560)
  
   กรุณา Login เพื่อเข้าสู่ระบบแสดงความคิดเห็นและระบบถาม - ตอบ
Username :
Password :
 


คำแนะนำ

ผู้ใช้สามารถใช้ Username และ Password สำหรับการใช้งาน internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการ Login ได้โดยไม่ต้องสมัครใหม่จุดประสงค์ของการใช้งาน
1. สามารถสอบถามข้อมูล ตั้งคำถาม เกี่ยวกับความรู้ทางด้านมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เท่านั้น
2. เป็นคลังข้อมูลความรู้ขนาดย่อม เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร สะดวก รวดเร็ว
กฎ กติกา ในการตั้งคำถาม
1. ให้ตั้งคำถาม หรือ ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ เรื่อง มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เท่านั้น บุคคลทั่วไปจะไม่สามารถตอบคำถามได้ จะมีคณะกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเป็นผู้ตอบคำถามเท่านั้น
2. ห้ามตั้งคำถาม หรือเนื้อหา ที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือ พาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ และ ราชวงศ์ เป็นอันขาด
3. ห้ามตั้งคำถาม หรือเนื้อหา ที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร เกินกว่าบรรทัดฐานของสังคม
4. ห้ามตั้งคำถาม หรือเนื้อหา ที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือ มีเจตนาทำให้สังคมเข้าใจผิดต่อตัวบุคคล และ สถาบันใดๆ
5. ห้ามตั้งคำถาม หรือเนื้อหา โจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ศาสนา และ คำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา
6. ห้ามตั้งคำถาม หรือเนื้อหา ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย และ ผิดศีลธรรม
7. ระบบจะไม่แสดงชื่อ และ e-mail ของผู้แสดงความคิดเห็น เว้นแต่ผู้แสดงความคิดเห็น ประสงค์แสดงข้อมูลตนเอง

อนึ่ง ข้อห้ามในกฎ กติกา ที่กล่าวไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะลบข้อความดังกล่าว (หรือลบทั้งกระทู้) ออกไปโดยอาจไม่แสดงเหตุผลให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงขอสงวนสิทธิ์ในการขยายผลในการดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อปกป้องสิทธิของสาธารณะชนตามสมควรแก่ความผิด

การเข้าร่วมในกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ หรือการร่วมแสดงความเห็นในกระทู้ต่างๆ ในฟอรั่มนี้ จึงจำเป็นต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม การควบคุม และดูแลอาจไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง เพราะทุกคนสามารถพิมพ์ข้อความต่างๆ เข้ามาได้โดยอิสระ ขึ้นอยู่กับสำนึก และความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ร่วมกิจกรรม ว่าจะมีมากน้อยเพียงไร ดังนั้นทางทีมงานจึงไม่อาจร่วมรับผิดชอบในข้อความทุกข้อความที่ส่งเข้ามาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ท่านที่ร่วมกิจกรรมด้วยดี และใคร่ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องกระทู้ที่เข้าข่ายผิดกฎ กติกา มารยาทดังกล่าว หากพบก็โปรดแจ้งได้ภายในแต่ละกระทู้ได้ในทันที โดยทีมงานจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

 

อีเมล์ : autonomous@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 6,974 ครั้ง