สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา
 
    ถามตอบ
คำถาม : ดิฉันรหัส 52 คะ ดำเนินการสอบทุกอย่างครบทุกขั้นตอน ส่งเล่มเรียบร้อย แต่รอการตอบรับตีพิมม์ผลงานคะ ดิฉันต้องรักษาสภาพแล้วจ่ายเงิน 9500 มั๊ยคะ
ผู้ถาม : กมลทิพย์ หวายแดง ( kamoltipao@gmail.com ) 27 มกราคม 2558
คำตอบ : ต้องรักษาสถานภาพต่อครับ.... 1) กรณีรูปเล่ม ผลสอบภาษาอังกฤษ สอบป้องกันฯ และรายวิชาผ่านตามโครงสร้างแล้ว ภายใน 9 มกราคม 2558 (ก่อนเปิดภาคเรียน) แล้วรอตีพิมพ์ จะต้องชำระค่ารักษาสถานภาพ 2500 บาท
2) กรณีรูปเล่ม ผลสอบภาษาอังกฤษ สอบป้องกันฯ และรายวิชาผ่านตามโครงสร้างแล้ว หลังวันที่ 9 มกราคม 2558 (หลังเปิดภาคเรียน) แล้วรอตีพิมพ์ จะต้องชำระค่ารักษาสถานภาพ 9500 บาท
ผู้ตอบ : ไมตรี โสภากันต์
  
คำถาม : เรียนสอบถามหลักสูตร ป.เอก รัฐประศาสนศาสตร์ และ ป.เอก พัฒนบูรณาการศาสตร์ จะเปิดรับเมื่อใด อย่างไรครับ เพราะเห็นไม่เปิดรับสมัครมานาแล้วครับ นอกจากนี้หลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดก็มีแต่หลักสูตรเดิมๆซึ่งไม่น่าสนใจ (ต้องขอแสดงความคิดเห้นด้วยครับ) นอกจากนี้ควรเปิดหลักสูตร ป.เอก เพิ่ม อาทิเช่น ปร.ด.ทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ...จึงขออนุญาตสอบถามและแสดงความคิดเห็นมาครับ
ผู้ถาม : เสกสรรค์ ( sekky_160@hotmail.com ) 11 พฤศจิกายน 2556
คำตอบ : ด้วยการบริหารและจัดการหลักสูตร ในหลักสูตร ป.เอก รัฐประศาสนศาสตร์ และ ป.เอก พัฒนบูรณาการศาสตร์ นั้นประสบปัญหาด้านจำนวนอาจารย์ที่ปรึกษา และระยะเวลาการวิจัยของนักศึกษา อีกทั้งการควบคุมคุณภาพของผลงานทำให้ใช้งบประมาณไม่คุ้มทุนในการดำเนินการ และปัญหาด้านอื่น ๆ จึงทำให้หลักสูตรปิดการรับนักศึกษาไป ส่วนการเปิดรับนั้นมหาวิทยาลัยยังไม่ได้มีการพิจารณาครับ
ผู้ตอบ : ไมตรี โสภากันต์
  
คำถาม : จะเปิดหลักสูตร วิศวกรรมมหาบัณฑิต (การบริหารงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน) วันไหนครับ
ผู้ถาม : นายเรืองฤทธิ์ นิ่มบริบูรณ์พร ( rnp10041@hotmail.com ) 12 กุมภาพันธ์ 2557
คำตอบ : การตรวจสอบ/รับรองหลักสูตร ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จครับ คาดว่าจะเปิดรับสมัครประมานภาคปลาย ปี 2557 แต่ต้องรอการรับรองหลักสูตรก่อนครับ
ผู้ตอบ : ไมตรี โสภากันต์
  
คำถาม : สวัสดีคะ หลักสูตรที่สมัครเรียนคือเกษตรศาสตร์ พืชสวนคะ แต่เวลาเลือกเเสดงหลักสูตรใน Reg แสดงเป็นเกษตรศาสตร์ พืชไร่ คะ จะต้องแก้ไขยังไงคะ
ผู้ถาม : นิภาพร สีทน ( napattarasinee@hotmail.com ) 8 เมษายน 2557
คำตอบ : ด้วยการกำหนดวิชาเอกผิดตอนแรกเข้า ซึ่งปัจจุบันแก้ไขให้ตรงกับวิชาเอกที่สมัครให้แล้วนะครับ ขออภัยในความไม่สะดวก
ผู้ตอบ : ไมตรี โสภากันต์
  
คำถาม : รักษาสถานะภาพ หมายถึง อะไรหรอครับ ถ้าเกิด เกรดเฉลี่ย ต่ำกว่าเกณฑ์ สามารถทำเรื่อง รักษาสถานะภาพ เพื่อไม่ให้ถูกถอนชื่อ ได้หรือป่าวครับ
ผู้ถาม : ชานนท์ ( chanon_panpai@hotmail.com ) 9 มิถุนายน 2557
คำตอบ : การรักษาสถานะภาพ คือ การต่อทะเบียนกรณีลงทะเบียนครบแล้ว แต่อยู่ระหว่างรอดำเนินการอย่างอื่นให้ครบเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา เช่น รอตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน รอผลสอบภาษาอังกฤษ รอสอบป้องกันวิทยานิพนธิ์/การค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก เป็นต้น
ผู้ตอบ : ไมตรี โสภากันต์
  
คำถาม : รบกวนสอบถามร้านที่รับถ่ายรูปตอนรับปริญญา ปี56 ครับเนื่องจากผมยังไม่ได้จองรูปและชำระเงินครับ พอจะมีเบอร์โทรติดต่อไหมครับ ขอบคุณมากครับ
ผู้ถาม : โพธิพงศ์ ( kamo073@hotmail.com ) 26 มิถุนายน 2557
คำตอบ : สอบถามข้อมูลที่สำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ของมหาวิทยาลัยฯ ดูนะครับ http://www.ubu.ac.th/web/pnr
ผู้ตอบ : ไมตรี โสภากันต์
  
คำถาม : ชำระค่าธรรมเนียมการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว แต่ในระบบ ยังแจ้งว่า มียอดค้างชำระอยู่คะ และยังไม่สามารถกรอกประวัตินักศึกษาได้ (ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ วันที่ 25 มิ.ย. 57)
ผู้ถาม : นางสาว อรพรรณ อิสาร ( myth_poy08@hotmail.com ) 1 กรกฎาคม 2557
คำตอบ : ปกติการตัดยอดจะดำเนินการภายใน 7 วันทำการ แต่ด้วยช่วงนี้กองคลังปรับเจ้าหน้าที่ใหม่เลยทำให้ดำเนินการล่าช้าครับ
ผู้ตอบ : ไมตรี โสภากันต์
  
   
ถามตอบปัญหา
คำถาม
ชื่อ-สกุล ผู้ถาม
E-mail
  

สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

จำนวนผู้เข้าชม 63,495 ครั้ง