สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 
    ถามตอบ
คำถาม : อยากทราบรายละเอียดโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย100% ทางม.อุบล เพื่อประกอบการเรียนการสอนค่ะ ขอบคุณค่ะ
ผู้ถาม : เวณิกา ภูมีแกดำ ( vanika419@gmail.com ) 15 ѹ¹ 2557
คำตอบ : สำหรับโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานรักษาความปลอดภัย และสวัสดิภาพบุคลากร สำนักงานอธิการบดี หมายเลขโทรศัพท์ 045-353065 FAX - 045 -288398 หรือที่ http://www.ubu.ac.th/web/content.php?cpage=gallery_sel&catid=5519&content=4500000000 ได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ผู้ตอบ : admin
  
   
ถามตอบปัญหา
คำถาม
ชื่อ-สกุล ผู้ถาม
E-mail
  

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมารค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ 0 4535 3000 ต่อ 3083 โทรสาร 0 4535 3083 

จำนวนผู้เข้าชม 42,940 ครั้ง