ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแจ้งบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์กรุณาเข้าตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตรเพิ่มเติม
ประกาศแจ้งบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตรเพิ่มเติม ในสาขาดังต่อไปนี้ 
 
 
1. วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  http://gg.gg/evaluation-occ

 
2. วท.บ.คณิตศาสตร์  http://gg.gg/evaluation-math
 
3. วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์  http://gg.gg/evaluation-comsci
 
4. วท.บ.เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  http://gg.gg/evaluation-rubber
 
5. วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ  http://gg.gg/evaluation-IT
 
6. วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  http://gg.gg/evaluation-ENV
 
7. วท.บ.จุลชีววิทยา  http://gg.gg/evaluation-micro
 
8. วท.บ.ชีววิทยา  http://gg.gg/evaluation-bio

9. วท.บ.ฟิสิกส์  http://gg.gg/evaluation-physic

 
 
    ประกาศข่าวโดย กมลวรรณ จันทป พระราชทานปริญญาบัตร สำนักงานอธิการบดี
    วันที่ประกาศข่าว 2018/10/18 , 21:47:02   อ่าน 161 ครั้ง
 


หากพบข้อผิดพลาดหรือปัญหาใดๆในการเข้าใช้งานระบบ�กรุณาติดต่อ ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ติดต่อ คุณกมลวรรณ โทรศัพท์ .045-353110 ,คุณชิตชัย โทรศัพท์ .045-353109, คุณทัศนีย์ โทรศัพท์ .045- 288400 ต่อ 1502
(ในวันและเวลาราชการ)�

Admin Login
จำนวนผู้เข้าชม 185,156 ครั้ง