สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ "ความหลากหลายทางชีวภาพ" ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. และ Chinese Academy of Sciences (CAS)

ฝ่ายวิชาการ สกว. ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. และ Chinese Academy of Sciences (CAS) ดังเอกสารที่แนบไฟล์มาด้วย 

โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2561

และหมดเขตรับข้อเสนอโครงการวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2561

ทางอีเมล saengpetch@trf.or.th 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  

เจ้าหน้าที่โครงการ ฝ่ายวิชาการ สกว. 

โทร 0-2278-8254

 
 

 

 

 

รายละเอียดแนบ 1 | รายละเอียดแนบ 2 | รายละเอียดแนบ 3
 
    ประกาศข่าวโดย ปัญจีรา ศุภดล งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ สำนักงานอธิการบดี
    วันที่ประกาศข่าว 2018/01/07 , 09:49:01   อ่าน 146 ครั้ง
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 133,750 ครั้ง