สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช.
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จำนวน 4 โครงการ คือ

 
1. โครงการฝึกอบรม "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย" (Training for the treiners) (แม่ไก่)
2. โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)
3. โครงการฝึกอบรม "พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย" (Research Manager: RM)
4. โครงการฝึกอบรม "การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน" 

  โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561
  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

 

รายละเอียดแนบ
 
    ประกาศข่าวโดย อัจฉรา ทังนะที งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ สำนักงานอธิการบดี
    วันที่ประกาศข่าว 2018/01/05 , 09:52:44   อ่าน 185 ครั้ง
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 133,752 ครั้ง