สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมรับการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวิภาพ ด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Science)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมรับการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวิภาพ ด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Science) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

โดยส่งแบบฟอร์มกลับในรูปแบบไฟล์ ทางอีเมล rockmelt13@gmail.com
ภายในวันที่ 18 มกราคม 2561
สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร โทรศัพท์ 02-610-5331 

 

 

รายละเอียดแนบ 1 | รายละเอียดแนบ 2
 
    ประกาศข่าวโดย อัจฉรา ทังนะที งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ สำนักงานอธิการบดี
    วันที่ประกาศข่าว 2018/01/04 , 16:17:30   อ่าน 95 ครั้ง
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 133,752 ครั้ง