ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ครั้งที่ ๑)

แผนการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ครั้งที่ ๑) แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้

          ๑. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสำนัก                         วันที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๑ 

              เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว         

          ๒. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                             วันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๑

              เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์         

          ๓. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                          วันที่ ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๑

              เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 

หมายเหตุ

๑.   หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นตามกลุ่มหน่วยงานที่ท่านสังกัด สามารถเข้าร่วมกลุ่มอื่นได้

๒.   โปรดแจ้งชื่อเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นได้   ลิ้งค์ลงทะเบียน

 
 
    ประกาศข่าวโดย กมลวรรณ จันทป มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ สำนักงานอธิการบดี
    วันที่ประกาศข่าว 2017/12/26 , 10:03:41   อ่าน 304 ครั้ง
 

อีเมล์ : autonomous@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 6,146 ครั้ง