สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
    ประกาศข่าวโดย
    วันที่ประกาศข่าว ,   อ่าน ครั้ง
 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมารค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ 0 4535 3000 ต่อ 3083 โทรสาร 0 4535 3083 

จำนวนผู้เข้าชม 35,783 ครั้ง