สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560
 

รายละเอียดแนบ
 
    ประกาศข่าวโดย สุภัชญา ถาวรถิระกุล โครงการจัดตั้ง สำนักสภามหาวิทยาลัย
    วันที่ประกาศข่าว 2017/09/06 , 10:30:28   อ่าน 58 ครั้ง
 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมารค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ 0 4535 3000 ต่อ 3083 โทรสาร 0 4535 3083 

จำนวนผู้เข้าชม 26,975 ครั้ง