สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเข้าสู่ระบบปลอดเชื้อก่อโรคจำเพาะ (SPF)"

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเข้าสู่ระบบปลอดเชื้อก่อโรคจำเพาะ (SPF)"

  • ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2560
  • ณ  โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร
  • จัดโดย  สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพ.สว.)

สมัครภายในวันที่ 22 กันยายน 2560   รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รายละเอียดแนบ
 
    ประกาศข่าวโดย นิตยาศรี วงศ์สุวรรณ งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ สำนักงานอธิการบดี
    วันที่ประกาศข่าว 2017/09/05 , 17:38:13   อ่าน 94 ครั้ง
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 110,888 ครั้ง