สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสถิติเพื่องานวิจัยสมัยใหม่และเทคนิคการใช้สถิติกับงานวิจัย

ขอเชิญสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง หลักสถิติเพื่องานวิจัยสมัยใหม่และเทคนิคการใช้สถิติกับงานวิจัย

ณ ห้องประชุม CTB 201  อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  • วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560  
  •   บรรยายโดย  ผศ.ดร.อนุภาพ สมบูรณ์สวัสดี  
            ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ
                   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
  หมดเขตรับสมัคร 11 กันยายน 2560
  สถานที่อบรม อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 

รายละเอียดแนบ 1 | รายละเอียดแนบ 2 | รายละเอียดแนบ 3
 
    ประกาศข่าวโดย นิตยาศรี วงศ์สุวรรณ งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ สำนักงานอธิการบดี
    วันที่ประกาศข่าว 2017/09/05 , 15:56:50   อ่าน 194 ครั้ง
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 110,889 ครั้ง