สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562

    สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรที่สนใจจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้จาก http://www.ubu.ac.th/~sme/index.php

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
 
    ประกาศข่าวโดย สุภวัฒน์ โสวรรณี งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ สำนักงานอธิการบดี
    วันที่ประกาศข่าว 2017/09/01 , 08:47:57   อ่าน 204 ครั้ง
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 110,889 ครั้ง