สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการเสนอระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของ คณะ/สำนัก/หน่วยงาน
 

รายละเอียดแนบ
 
    ประกาศข่าวโดย เชาว์วัฒน์ ศรีแก้ว โครงการจัดตั้ง สำนักสภามหาวิทยาลัย
    วันที่ประกาศข่าว 2017/07/14 , 16:00:38   อ่าน 256 ครั้ง
 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมารค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ 0 4535 3000 ต่อ 3083 โทรสาร 0 4535 3083 

จำนวนผู้เข้าชม 39,023 ครั้ง