การจัดการความรู้
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 13

สรุปผลการบรรยายโครงการเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 13  ณ อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

โดย ผศ.ดร.นุขรัตน์  มังคละคีรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความเสี่ยง

 

รายละเอียดแนบ 1 | รายละเอียดแนบ 2
 
    ประกาศข่าวโดย วีณาวรรณ ประชุมชิต ศูนย์จัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี
    วันที่ประกาศข่าว 2016/11/25 , 12:19:02   อ่าน 214 ครั้ง
 

 การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  : 045-353-050

   E-mail: tp1171@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม 9,837 ครั้ง