การจัดการความรู้
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์นำเสนอ "สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการสัมมนาองค์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 14

สรุปผลการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  3 กลุ่ม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์เครื่องมือกลางและปฎิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 แนวทางการจัดทำวิจัย เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

กลุ่ม 2 เทคนิคการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ

กลุ่ม 3 การสร้าง Successor  เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา 

 

รายละเอียดแนบ 1 | รายละเอียดแนบ 2 | รายละเอียดแนบ 3
 
    ประกาศข่าวโดย วีณาวรรณ ประชุมชิต ศูนย์จัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี
    วันที่ประกาศข่าว 2016/11/24 , 17:29:44   อ่าน 248 ครั้ง
 

 การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  : 045-353-032

   E-mail: yuwadee.ch@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 10,786 ครั้ง