ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รายละเอียดแนบ
 
    ประกาศข่าวโดย พัฒนพงศ์ เกษกรณ์ คณะนิติศาสตร์
    วันที่ประกาศข่าว 2016/11/02 , 16:30:15   อ่าน 112 ครั้ง
 
จำนวนผู้เข้าชม 48,408 ครั้ง