ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวอื่นๆ
แผนการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ครั้งที่ ๑)
   
 

อีเมล์ : autonomous@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 1,538 ครั้ง