การจัดการความรู้
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวอื่นๆ
สรุปการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 13
ไฟล์นำเสนอ "สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการสัมมนาองค์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 14
ไฟล์นำเสนอ หัวข้อ"คุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา บทบาทที่เปลี่ยนแปลงของสถาบันอุดมศึกษา"
   
 

 การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  : 045-353-032

   E-mail: yuwadee.ch@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 10,788 ครั้ง